Přehled činností

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

 • ZAMETACÍ STROJE "ZAMETAČE" s vlastním předkropením

  Jedná se o nákladní vozidla se speciálně upravenou nástavbou (BUCHER SCHŐRLING). Na podvozku auta je umístěn boční a podélný kartáč s drátěným nebo vinylovým výpletem (použití dle druhu znečištění).

  Nametený materiál je vysáván sací hubicí podtlakovým systémem do zásobníku nečistot.

  K zamezení prašnosti slouží vlastní předkropení vozovky. Toto zařízení je umístěno před kartáčem. Pro snížení prašnosti a lepší proudění nečistot je voda rovněž vstřikována přímo do sací hubice. Směs kalu (materiál a voda) zůstává v zásobníku (6 m3).

  Využití zametačů:
  - zametání povrchů po frézování
  - důkladné přečištění ploch před pokládkou živičných a betonových povrchů
  - čištění ploch výrobních areálů, skladových prostor a parkovišť
  - čištění komunikací měst a obcí
  - průběžné čištění vozovek na stavbách
  - čištění výjezdů ze stavenišť

 • KROPÍCÍ VOZY "KROPIČKY"

  Vozidla jsou vybavena nádrží na vodu (8 m3), která je čerpána z vodovodních užitkových rozvodů. Vodu lze do vozidel načerpat také z volných vodních nádrží, k tomu určených.

  Tlak vody (7 barů) je zajišťován vlastním vysokotlakým čerpadlem (500-1000 l/min.) a to do trysek umístěných vpředu a na bocích vozidla. Vodu lze rovněž přečerpat do jiných zásobníků.

  Využití kropiček:
  - dovoz vody k mechanizačním prostředkům na stavbách (silniční a půdní frézy, válce, míchačky betonu, mobilní betonárky)
  - vymývání železných armatur před betonáží
  - kropení při stabilizování zeminy a při pokládání MZK vrstev
  - kropení ozónovací tryskou proti prašnosti
  - splachování znečištěných komunikací
  - zalévání zeleně

SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

 • SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ "VOLVO FM9" (kropička+zametač)

  Tato služba je zajišťována speciálním vozidlem VOLVO FM 9, s nástavbou (BUCHER SCHŐRLING), OMNIFANT 80.

  Vozidlo je vybaveno zásobníkem vody (4 m3) a zásobníkem na nečistoty (8 m3).

  Speciálnost tohoto stroje oproti ostatním běžným zametačům spočívá ve vysokotlaké mycí liště (tlak VAP 150 barů) umístěné před podélným kartáčem. Nečistoty i ze zaschlých povrchů jsou vysokotlakým proudem vody narušeny a následně smeteny kartáčem do sací hubice. Speciální zametač má oboustranné zametání a navíc zadní výpusťovou hubici, vhodnou pro vysávání nečistot z kanálových košů.

  Využití speciálního stroje:
  - čištění silně znečištěných ploch, komunikací, bez nutnosti použít kropících vozů k předkropení.
  - použití pro běžnou údržbu silnic a cest, vyčištění je provedeno kvalitněji, rychleji oproti běžným zametacím strojům.

ZIMNÍ A JARNÍ ČINNOSTI

 • ZIMNÍ ÚDRŽBA

  Celkové zajištění zimní údržby (venkovní plochy v areálech firem, údržba obecních cest, údržba chodníků, cyklostezky, přístupové cesty, ruční údržba autobusových zastávek).

  Dle požadavků a počasí je zajišťováno:
  - plužení, vyhrnování sněhu
  - posyp (chemický, inertní materiál)
  - ruční dočištění
  - nakládka a odvoz sněhu

  Používané mechanizmy:
  - 3ks vozidla SCANIA, MAN s nádstavbou sypače (6-8 m3) na chemický posyp + čelní sněhová radlice
  - Traktor + sněhová radlice a sypač
  - Chodníkový Multikar + sněhová radlice a sypač

 • JARNÍ ÚDRŽBA

  - úklid po zimní údržbě, zametení včetně odvozu a uložení inertního materiálu (úklid areálů, parkovacích ploch, úklid měst a obcí).
  - zalévání jarní výsadby zeleně, dovoz vody.

Copyright © 2018, Viktor Sára, s.r.o.